Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

TaskForce Bil.1

Mesyuarat Jawatankuasa Khas Bertindak (Task Force) KADA Bil 1/2019 14 Ogos 2019 Bilik Mesyuarat Tan Sri Mustafa Jabar, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Kuala Lumpur.

 

 
 
 
     

Pages: 1  2  3