UNIT AUDIT DALAM UNIT AUDIT DALAM

FUNGSI BAHAGIAN
 
1.
Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
   
2.
Membantu pihak pengurusan atasan dalam memastikan program dan aktiviti diuruskan dengan berekonomi, cekap, berkesan dan bersesuaian.
   
3.
Membantu pihak pengursan KADA dalam memastikan :-
  a) Sistem kawalan dalaman adalah sempurna dan berkesan.
  b) Undang-undang, polisi, peraturan dan tatacara kewangan dipatuhi.
  c) Semua rekod perakaunan adalah boleh dipercayai.
  d) Semua aset diambilkira dan dilindungi daripada sebarang kehilangan.
  e) Data-data kewangan yang dilaporkan adalah boleh dipercayai.
  f) Semua sumber diurus dengan cekap, ekonomi dan berkesan.
     
4.
Menyediakan laporan audit yang berkualiti dan 'timely' untuk dikemukakan kepada pihak pengurusan KADA.
   
5.
Menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan.

 

 

Carta Organisasi Unit Audit Dalam

Tarikh Kemaskini : 04/12/2017