NEWS NEWS

«Back

TASKFORCE KADA

TASKFORCE KADA

Tujuan penubuhan :
  •  
Merangka modul latihan kursus dan program ke arah meningkatkan kemahiran pertanian, penternakan dan keusahawanan.
  •  
Merangka cadangan dan bentuk portal-portal pertanian berasaskan model Negara luar yang lebih maju seperti India dan Jepun.
  •  

Membangunkan model contact forming mengikut model Patanjaki dari India.

  •  
Membangunkan potensi Zon KADA sebagai destinasi Eco Pelancongan.
  •  
Merangka program menjana pendapatan lebih tinggi kepada para petani dan warga Zon KADA.
  •  
Merangka pelan strategik KADA.

 

Kemaskini : 15/09/2019