Announcements Announcements

News News

Masalah Kerosakan Padi Kawasan KADA

Sebanyak 15 pam mudah alih berkuasa tinggi bernilai RM12 juta akan dibekalkan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) bagi membantu petani yang mengalami masalah kerosakan tanaman padi akibat musim kemarau. [baca lagiKemaskini : 16/04/2019

   

Latest @ KADA Latest @ KADA

  1. Quotation : KADA(P)S41/2019 New!
  2. Quotation : KADA(P)S42/2019 New!
  3. Quotation : KADA(P)S6/2020 Baru!
  4. Quotation : KADA(P)S7/2020 Baru!
  5. Quotation : KADA(P)S8/2020 Baru!
Update : 23/12/2019
 

Did You Know Did You Know

DATASET

Subject : Basic Data KADA, MOA
Information : Information concerning the basic data on agricultural.
Dataset Hyperlink : http://www.data.gov.my
Manual User : Click Here !
 

Agency Links Agency Links

DOA  DOF  DVS  MARDI
FAMA  LKIM  LPP  MAQIS  MOA
MADA  MPIB  TEKUN  Agro Bank