PADDY AREA INFORMATION PADDY AREA INFORMATION

KELUASAN KAWASAN PADI MENGIKUT PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)
 
PKJ
PPK
BIL. UPK (PADI)
BIL. LOT PADI
KELUASAN PASEL PADI (HA)
Tebing Timur
Kota Bharu (U) Nilam Puri
21
7,238
1,566
Tanjung Puri
17
7,029
1,393
JUMLAH
38
14,267
2,959
Kota Bharu (S) Jaya Peringat
17
7,067
2,585
Sungai Ketereh
21
6,406
2,765
JUMLAH
38
13,473
5,350
Bachok Sri Gunong
18
7,379
3,240
Puteri Saadong
16
11,871
2,466
JUMLAH
34
19,250
5,706
Pasir Puteh Bukit Jawa
15
4,744
2,862
Cherang Rotan
15
2,809
2,106
JUMLAH
30
7,553
4,968
Tebing Barat
Pasir Mas Kubang Sepat
17
4,985
1,162
Kubang Bunut
21
7,105
2,713
Alor Mas
16
5,557
2,652
JUMLAH
54
17,647
6,527
Tumpat Bunga Raya
17
6,530
2,900
Bakat Baru
15
5,463
1,040
JUMLAH
32
11,993
3,940
  JUMLAH KESELURUHAN
226
84,183
29,450

 

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2015