FORUM FORUM

Kategori
Tunjuk 1 - 20 of 21 keputusan.
Items per Page 20
of 2
Kategori Kategori Halangan Hantar  
Belanjawan 2014
Adakah Belanjawan 2014 yang dibentangkan kali ini merupakan belanjawan yang menyeluruh?
0 0 0 RSS (Opens New Window)
Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara
Apakah pendapat anda tentang pembentangan Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara pada Bajet 2011 - untuk menaiktaraf dan meningkatkan infrastruktur dalam sistem saliran dan pengairan bagi penanaman padi?
0 1 2 RSS (Opens New Window)
Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara
Bagaimanakah langkah itu dapat menyumbang kepada hasil tempatan yang lebih baik?
0 1 2 RSS (Opens New Window)
Hari Pertanian Dan Pembangunan Luar Bandar
Bagaimanakah sektor pertanian Malaysia dapat berkongsi pandangan dan pengetahuan pada peringkat antarabangsa, contohnya melalui Hari Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar? Apakah pandangan dan pengetahuan yang boleh dikongsi?
0 1 1 RSS (Opens New Window)
Institut Agro Usahawan (iGROW)
Institut Agro Usahawan (iGROW) berperanan meningkatkan pengetahuan keusahawanan di kalangan generasi muda, golongan miskin dan masyarakat petani di luar bandar. Apakah pendapat anda?
0 0 0 RSS (Opens New Window)
International Agriculture Students Symposium (IASS)
IASS ke-3 disokong oleh Kementerian Pertanian, Malaysia. Pada pendapat anda, bagaimanakah para pelajar boleh terus mendapatkan sokongan daripada pihak kementerian untuk membolehkan perkembangan dan kesedaran yang lebih jauh lagi di kalangan belia mengenai sektor pertanian? Bincangkan.
0 0 0 RSS (Opens New Window)
KADA Baloh Negara
Pendapat Tentang KADA Sebagai Baloh Padi Negara.
0 2 7 RSS (Opens New Window)
Khidmat Pelanggan KADA
Pendapat Anda Tentang Perkhidmatan Kami ?
0 1 3 RSS (Opens New Window)
Kisah Kejayan Pengusaha Bimbingan KADA
Adakah kisah kejayaan Pengusaha Bimbingan KADA memberi inspirasi kepada anda untuk mencapai prestasi yang lebih baik khususnya dalam aktiviti pertanian?
0 1 1 RSS (Opens New Window)
Konsep Mini Estet Padi (MEP)
Apakah pendapat anda tentang Konsep Mini Estet Padi (MEP) yang diperkenalkan oleh KADA untuk membantu meningkatkan pendapatan petani?
0 1 1 RSS (Opens New Window)
MAHA Antarabangsa 2012
Pameran Antarabangsa Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia (MAHA) Ketujuh akan diadakan mulai 23 Nov hingga 2 Disember 2012 ini. Apakah acara yang paling anda nantikan dari pameran MAHA tahun ini?
0 0 0 RSS (Opens New Window)
Malaysia Agro 2011(MY AGRO 2011)
My Agro 2011 bertujuan untuk menjadi acara antarabangsa pada masa hadapan bagi meluaskan rangkaian dan memberi inspirasi bagi perkembangan selanjutnya. Pada pendapat anda, manfaat apakah yang anda harapkan dengan penyertaan antarabangsa?
0 1 1 RSS (Opens New Window)
MyGap
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah melancarkan logo dan buku garis panduan Skim Pensijilan MyGAP membabitkan penjenamaan semula Skim Amalan Ladang Baik (SALM), Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM) dan Skim Amalan Ladang ternakan (SALT). Apakah yang anda tahu tentang Skim Pensijilan MyGAP ini?
0 1 1 RSS (Opens New Window)
Penambahbaikan Laman Web KADA
Pada pendapat anda, bahagian manakah yg perlu di perbaiki untuk menjadikan website ini lebih menarik dan berinformasi. Sebarang cadangan, sila nyatakan di sini.
0 3 5 RSS (Opens New Window)
Penubuhan Subsidi Beras Untuk Rakyat (SUBUR)
Pendapat Anda Tentang Penubuhan SUBUR
0 1 2 RSS (Opens New Window)
Portal Baru KADA
Pendapat tentang laman web baru KADA ?
0 1 2 RSS (Opens New Window)
Projek AZAM Tani
Projek AZAM Tani adalah salah satu daripada inisiatif di bawah Program 1AZAM yang diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Adakah inisiatif yang diambil ini dapat membantu mempertingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah?
0 1 1 RSS (Opens New Window)
Pusat Kemajuan Peladang (PKP)
Hala Tuju Pusat Kemajuan Peladang
0 1 3 RSS (Opens New Window)
Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) Kelantan
RTC merupakan satu pusat yang menawarkan pelbagai inisiatif seperti Latihan Kemahiran, Penubuhan Kios Informasi 1Malaysia, Pertanian Bernilai Tinggi, Pemprosesan Produk Agro-Makanan, Pengurusan Rantaian Bekalan Hasil Pertanian, Kerjasama Universiti, Perkhidmatan Keselamatan Makanan & Farmaseutikal, dan Kemudahan Pembiayaan Kewangan Kepada Penduduk Luar Bandar. Adakah inisiatif yang ditawarkan memadai atau perlu ditambah dengan inisiatif lain?
0 0 0 RSS (Opens New Window)
Semangat Patriotik
Setujukah anda, nilai patriotik dikalangan golongan muda hari ini semakin pudar?
0 -1 -1 RSS (Opens New Window)
Tunjuk 1 - 20 of 21 keputusan.
Items per Page 20
of 2
Halangan
There are no threads in this category.
Halangan Flag Di mulakan Oleh Hantar Lihat Penghantaran Terakhir
There are no threads in this category.
Tunjuk 0 keputusan.