JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 1/2017
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
ZON 1 TIMUR
 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.05.2017
Mula Tabur Terus
01.06.2017
Tarikh Akhir Menabur 30.06.2017
Tarikh Akhir Mencedung 15.07.2017
Tamat Bekalan Air 16.09.2017
Tarikh Menuai 06.10.2017

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 1/2017
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
ZON 2 TIMUR
 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.06.2017
Mula Tabur Terus
01.07.2017
Tarikh Akhir Menabur 31.07.2017
Tarikh Akhir Mencedung 15.08.2017
Tamat Bekalan Air 17.10.2017
Tarikh Menuai 06.11.2017

 

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam

Pages: 1  2