JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 2/2016
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.11.2016
Tarikh Akhir Menabur
15.01.2017
Tarikh Akhir Mencedung 30.01.2017
Tamat Bekalan Air 05.04.2017

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 2/2016
RANCANGAN PENGAIRAN LEMAL

 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.11.2016
Tarikh Akhir Menabur
15.01.2017
Tarikh Akhir Mencedung 30.01.2017
Tamat Bekalan Air 05.04.2017

 

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam

Pages: 1  2