MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

CAWANGAN MEKANIKAL

1. Merancang dan melaksana program-program pembangunan dan permodenan komponan kejuruteraan mekanikal,kejuruteraan logi & kenderaan, kejuruteraan pertanian dan komponan kejuruteraan elektrik.

2. Merancang dan melaksana program-program penyenggaraan ke atas semua kemudahan-kemudahan dan peralatan kejuruteraan dan kejuruteraan logi & kenderaan dan kejuruteraan pertanian.

3. Pengendalian perkhidmatan mekanisasi ladang yang meliputi perkhidmatan sebelum tuai sehingga selepas tuai.

4. Merancang dan menyelaras kenderaan dan logi bagi penggunaan yang optimum dan cekap.

5. Merancang dan melaksanakan program ‘LVT' ke atas peralatan dan jentera bagi menyesuaikan dengan keadaan setempat.

CAWANGAN ELEKTRIK

1. Merancang dan melaksana program-program komponan kejuruteraan elektrik.

2. Merancang dan mengenali operasi bekalan air dari stesen-stesen pam utama.

3. Merancang dan melaksana program-program penyenggaraan ke atas pam-pam booster elektrik.

4. Merancang dan melaksana program-program penyenggaraan ke atas kemudahan-kemudahan dan peralatan kejuruteraan elektrik.

5. Merancang dan melaksana program-program elektrifikasi rumah-rumah pam dan pintu air.