KOPERASI KAKITANGAN KADA KOPERASI KAKITANGAN KADA

AKTIVITI KOPERASI

PERKARA PEMBIAYAAN
(maksima)
PERNIAGAAN (RM)
Skim Pembiayaan Al-Baiubithaman Aajil 15,000.00
Skim Pembiayaan Bai Al-Inah 10,000.00
Skim Pembiayaan Membaikpulih Kenderaan Bermotor 2,000.00
Skim Pembiayaan Cukai Jalan dan Insuran Kenderaan -
Pembekalan Peralatan Dan Penyediaan Makanan -
AL-QARDHUL HASAN  
Pinjaman Kecemasan 500.00
Pinjaman berjamin samada dengan saham (dihadkan 80 % saham/yuran) atau dengan dua penjamin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 1,000.00
Skim Khas (Tunai) Untuk membiayaai Pelajaran Anak. 2,000.00

 

Pages: 1  2  3  4  5