LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 18 Ogos 2019 seluas 22,385 ha (83.4%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,868
8
266
2,434
168
0
0
K.BHARU (S)
4,141
3,720
315
3,309
411
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
3,218
150
2,718
500
0
0
0
BACHOK
5,194
4,259
398
2,965
1,294
0
0
0
PASIR MAS 
5,669
5,265
131
3,313
1,831
121
0
0
TUMPAT
4,389
3,055
718
2,631
424
0
0
0
JUMLAH KADA
26,833
22,385
1,720
15,202
6,894
289
0
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 19/08/2019