LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2018

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 28,072 hektar. (Semakan tahun 2015). Sehingga 31 Julai 2018 seluas 11,683 ha tanah padi telah dibajak dan 9,432ha (34%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,833
1,557
981
1,557
0
0
0
K.BHARU (S)
4,654
2,034
2,036
2,034
0
0
0
PASIR PUTEH
4,649
120
2,138
120
0
0
0
BACHOK
5,482
596
2,909
596
0
0
0
PASIR MAS 
6,255
3,131
2,466
3,131
0
0
0
TUMPAT
4,199
1,994
1,163
1,994
0
0
0
JUMLAH KADA
28,072
9,432
11,683
9,432
0
0
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 08/08/2018