LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2018

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 02 Jun 2019 seluas 25,961 ha (96.8%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,879
0
0
0
23
2,856
K.BHARU (S)
4,141
4,126
47
0
20
597
3,462
PASIR PUTEH
4,556
4,348
0
0
644
1,174
2,530
BACHOK
5,194
4,996
0
604
845
1,988
1,559
PASIR MAS 
5,669
5,538
0
0
186
803
4,549
TUMPAT
4,389
4,074
0
50
307
2,126
1,591
JUMLAH KADA
26,833
25,961
47
654
2,002
6,711
16,547

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 09/06/2019