LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2018

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 28,072 hektar. (Semakan tahun 2015). Sehingga 27 September 2018 seluas 26,092ha (93%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,833
2,823
1,999
752
72
0
K.BHARU (S)
4,654
4,590
3,355
943
292
0
PASIR PUTEH
4,649
4,471
4,157
314
0
0
BACHOK
5,482
4,703
4,698
5
0
0
PASIR MAS 
6,255
5,795
3,881
1,821
93
0
TUMPAT
4,199
3,710
2,022
1,572
116
0
JUMLAH KADA
28,072
26,092
20,112
5,407
573
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 02/10/2018