LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2016

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 28,072 hektar. (Semakan tahun 2015). Sehingga 19 Mac 2017 luas ditanam ialah 25,488 ha dan dibajak 1,552 ha.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam
(Ha)
Dibajak (Ha)
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU(U)
2833
2833
0
153
1636
1044
0
K.BHARU(S)
4654
4626
0
3093
1217
316
0
PASIR PUTEH
4649
3858
579
3555
253
50
0
BACHOK
5482
4880
586
4580
238
62
0
PASIR MAS 
6255
5807
127
4151
1338
302
16
TUMPAT
4199
3484
260
2852
518
114
0
JUMLAH KADA
28,072
25,488
1,552
18,384
5,200
1,888
16

 

Rujukan : Mesyuarat Pengurusan yang terkini.

Sumber : Bahagian Pertanian