LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN) LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN)

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 16 Julai 2019 seluas 8,487 ha telah dibajak dan 10,908 ha (41%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,394
470
2,014
380
0
0
0
K.BHARU (S)
4,141
1,947
1,397
1,947
0
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
815
1,548
815
0
0
0
0
BACHOK
5,194
590
2,469
590
0
0
0
0
PASIR MAS 
5,669
3,538
1,360
3,386
152
0
0
0
TUMPAT
4,389
1,624
1,243
1,609
15
0
0
0
JUMLAH KADA
26,833
10,908
8,487
10,361
547
0
0
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 18/07/2019