LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN) LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN)

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 03 Oktober 2019 seluas 24,387 ha telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,871
0
0
19
518
2,299
35
K.BHARU (S)
4,141
4,119
0
231
483
1,636
1,767
2
PASIR PUTEH
4,556
3,438
0
45
255
1,896
1,242
0
BACHOK
5,194
4,672
0
0
861
2,548
1,258
5
PASIR MAS 
5,669
5,407
0
44
265
2,582
2,511
5
TUMPAT
4,389
3,880
0
544
2,059
944
323
10
JUMLAH KADA
26,833
24,387
0
864
3,942
10,124
9,400
57

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 07/10/2019