LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN) LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN)

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 26 Jun 2019 seluas 8,444 ha telah dibajak dan 1,188 ha telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
944
1,362
944
0
0
0
0
K.BHARU (S)
4,141
18
1,372
18
0
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
30
840
30
0
0
0
0
BACHOK
5,194
0
2,074
0
0
0
0
0
PASIR MAS 
5,669
196
2,302
196
0
0
0
0
TUMPAT
4,389
0
494
0
0
0
0
0
JUMLAH KADA
26,833
1,188
8,444
1,188
0
0
0
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 30/06/2019