LAPORAN PRESTASI (MUSIM) LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 - 2015

TAHUN SEMUA MUSIM
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
47,150
2,567
121,440
2003
40,786
3,256
132,795
2004
45,134
3,635
164,058
2005
48,852
3,528
172,350
2006
50,851
3,559
180,976
2007
52,414
3,599
188,645
2008
49,929
3,586
179,048
2009
55,921
3,754
209,950
2010
50,615
3,974
201,135
2011
53,024
4,096
217,210
2012
45,855
4,146
192,399
2013
38,641
4,136
159,800
2014
50,268
4,297
216,000
2015
51,675
4,442
229,515
 
Sumber : Bhgn. Pertanian
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2015

 

Pages: 1  2  3