LAPORAN PRESTASI (MUSIM) LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 - 2017

TAHUN MUSIM UTAMA
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
20,877
2,740
57,203
2003
17,363
3,191
55,405
2004
21,507
3,637
78,221
2005
22,722
3,549
80,634
2006
25,075
3,600
90,270
2007
25,634
3,593
92,103
2008
24,470
3,558
87,064
2009
28,137
3,738
105,176
2010
26,544
4,204
111,591
2011
25,447
4,098
104,282
2012
27,450
4,543
124,705
2013
26,279
4,267
112,132
2014
25,129
4,406
110,718
2015
25,332
4,597
116,451
2016
26,985
4,722
127,423
2017
27,268
4,791
130,641
 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 14/10/2018

Pages: 1  2  3