LAPORAN PRESTASI (MUSIM) LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 - 2017

TAHUN LUAR MUSIM
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
26,273
2,445
64,237
2003
23,423
3,304
77,390
2004
23,627
3,633
85,837
2005
26,130
3,510
91,716
2006
25,776
3,519
90,706
2007
26,780
3,605
96,542
2008
25,459
3,613
91,983
2009
27,784
3,771
104,773
2010
24,071
3,720
89,544
2011
27,577
4,094
112,914
2012
18,405
3,678
67,694
2013
12,362
3,856
47,668
2014
25,139
4,188
105,282
2015
26,343
4,292
113,064
2016
26,851
4,497
120,749
2017
26,799
4,099
109,849
 
Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 14/10/2018

 

Pages: 1  2  3