LOGO LOGO

 

Penerangan Logo Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu

Penerangan Logo Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu

  • Kada sebuah agensi pembangunan pertanian negeri Kelantan yang distrukturkan di bawah kementerian pertanian dan industri asas tani Malaysia
  • Ia berperanan untuk mengurus tadbir dan memajukan kawasan jelapang padi kedua terbesar negara berdasarkan kepada fakta tersebut.
 Simbolik 3 biji padi telah dipilih untuk menggambarkan imej KADA dengan 3 buah rumah pam yang menjadi sumber bekalan air untuk kesempurnaan tanaman padi Simbolik 3 biji padi telah dipilih untuk menggambarkan imej KADA dengan 3 buah rumah pam yang menjadi sumber bekalan air untuk kesempurnaan tanaman padi
 Typologi yang digunakan untuk KADA memberikan imej yang stabil, gagah dan matang. Ia dilembutkan dengan typology skrip 'KEMUBU AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUTHORITHY' dan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu yang melambangkan sikap mesra petani dan rakyat dalam melaksanakan tugasnya Typologi yang digunakan untuk KADA memberikan imej yang stabil, gagah dan matang. Ia dilembutkan dengan typology skrip 'KEMUBU AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUTHORITHY' dan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu yang melambangkan sikap mesra petani dan rakyat dalam melaksanakan tugasnya
 Objek biji padi melambangkan KADA adalah sebuah agensi pembangunan pertanian dengan melambangkan padi sebagai 'CORE BUSINESS' KADA Objek biji padi melambangkan KADA adalah sebuah agensi pembangunan pertanian dengan melambangkan padi sebagai 'CORE BUSINESS' KADA
 Objek daun bercabang daripada konsonen A merupakan inspirasiuntuk mencapai kecemerlangan berlandaskan kepada teknologi Objek daun bercabang daripada konsonen A merupakan inspirasi untuk mencapai kecemerlangan berlandaskan kepada teknologi
 Warna biru melambangkan kegigihan dan kesungguhan KADA untuk berkhidmat. Warna keemasan menggambarkan padi yang sudah masak dan melambangkan sesuatu yang amat bernilai dalam kehidupan manusia Warna biru melambangkan kegigihan dan kesungguhan KADA untuk berkhidmat. Warna keemasan menggambarkan padi yang sudah masak dan melambangkan sesuatu yang amat bernilai dalam kehidupan manusia