MAKLUMAT ASAS KADA MAKLUMAT ASAS KADA

MAKLUMAT PETANI DALAM KAWASAN KADA
 
1. Jumlah Keluarga Tani : 54,405 keluarga
2. Purata Saiz Keluarga : 5.35 orang
3. Purata Umur : 56 tahun
4. Taraf Pengusahaan Sawah *    
  - Pemilik : 4.3%
  - Pemilik Penyewa : 32.8%
  - Penyewa : 62.9%
 
Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2014