MAKLUMAT KAWASAN PADI MAKLUMAT KAWASAN PADI

KELUASAN KAWASAN PADI MENGIKUT PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)
 
PKJ
PPK
BIL. UPK (PADI)
BIL. LOT PADI
KELUASAN PASEL PADI (HA)
Tebing Timur
Kota Bharu (U) Nilam Puri
18
6,421
1,460
Tanjung Puri
17
7,085
1,373
JUMLAH
35
13,506
2,833
Kota Bharu (S) Jaya Peringat
17
5,580
2,001
Sungai Ketereh
20
6,171
2,653
JUMLAH
37
11,751
4,654
Bachok Sri Gunong
18
6,914
3,154
Puteri Saadong
16
10,891
2,328
JUMLAH
34
17,805
5,482
Pasir Puteh Bukit Jawa
15
4,459
2,724
Cherang Rotan
14
2,495
1,925
JUMLAH
29
6,954
4,649
Tebing Barat
Pasir Mas Kubang Sepat
17
4,645
1,075
Kubang Bunut
21
6,976
2,646
Alor Mas
16
5,324
2,534
JUMLAH
54
16,945
6,255
Tumpat Bunga Raya
16
6,881
3,257
Bakat Baru
13
5,043
942
JUMLAH
29
11,924
4,199
  JUMLAH KESELURUHAN
218
78,885
28,072

 

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2016