MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH

KEGUNAAN TANAH DI DALAM KAWASAN KADA

KEGUNAAN TANAH
KELUASAN (HA)
Padi
28,072
Getah
12,185
Kelapa
570
Perladangan Campur
14,130
Lain-lain
27,943
JUMLAH
82,900

 

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2016