MINI ESTET PADI MINI ESTET PADI

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2017

BIL. MAKLUMAT

MUSIM UTAMA 2016/2017

LUAR MUSIM 2017 KESELURUHAN 2017
1.
Bil. PPK
13
13
13
2.
Bil. MEP
154
158
158
3.
Bil. Peserta
3,340
3,448
3,448
4.
Luas (ha)
11,595.30
11,648.70
23,244.00
5.
Hasil Basah Tertinggi (tan/ha)
5.51
6.03
6.03
6.
Purata Hasil (tan/ha)
5.35
4.79
5.07
7.
Jumlah Pengeluaran (tan)
62,034.86
55,797.28
117,832.14
8.
Nilai Pengeluaran (RM)
74,441,832.00
66,956,736.00
141,398,568.00

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 14/10/2018

 

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 MENGIKUT JAJAHAN

PKJ / TAHUN KELUASAN (ha) BILANGAN PETANI

PURATA HASIL (tan/ha)

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
KBU
618
899
899
196
178
193
5.76
5.25
5.75
KBS
1,012
1,275
1,538
391
482
482
4.92
5.13
5.28
BACHOK
2,388
2,605
2,822
731
803
803
4.70
5.12
4.76
PASIR PUTEH
2,883
3,031
3,031
1,028
992
992
4.18
5.14
4.49
PASIR MAS
1,158
1,239
1,488
338
418
508
4.69
4.98
4.91
TUMPAT
1,524
1,751
1,977
436
467
470
5.05
5.32
5.19
JUMLAH
9,583
10,799
11,754
3,120
3,340
3,448
4.67
5.16
4.92

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 14/10/2018