MINI ESTET PADI MINI ESTET PADI

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2015

BIL. MAKLUMAT

MUSIM UTAMA 2014/2015

LUAR MUSIM 2015 KESELURUHAN 2015
1.
Bil. PPK
13
13
13
2.
Bil. MEP
127
139
139
3.
Bil. Peserta
2,930
3,120
3,120
4.
Luas (ha)
8,639.02
9,364.95
18,003.97
5.
Hasil Basah Tertinggi (tan/ha)
7.36
6.80
7.36
6.
Purata Hasil (tan/ha)
4.83
4.51
4.66
7.
Jumlah Pengeluaran (tan)
41,730.45
42,238.12
83,968.57
 
Sumber : Bhgn. Pertanian
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2015

 

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2013 HINGGA 2015 MENGIKUT JAJAHAN

PKJ / TAHUN KELUASAN (ha) BILANGAN PETANI

PURATA HASIL (tan/ha)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
KBU
746
618
555
276
196
196
5.70
2.80
5.76
KBS
1,213
1,012
1,012
649
391
391
4.30
4.00
4.91
BACHOK
1,562
2,159
2,388
504
649
731
4.10
4.80
4.67
PASIR PUTEH
2,027
2,917
2,778
851
1,048
1,028
4.50
3.70
4.18
PASIR MAS
745
1,158
1,109
217
338
338
4.60
4.60
4.69
TUMPAT
570
1,105
1,524
156
333
436
5.10
5.20
5.01
JUMLAH
6,862
8,969
9,365
2,653
2,955
3,120
4.72
4.25
4.66
 
Sumber : Bhgn. Pertanian
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2015