MISI & VISI MISI & VISI

 

MISI
Bagi merealisasikan visi, KADA akan menerajui dengan cekap dan berkesan melalui :
1. Pengeluaran padi dan agromakanan sebagai urusan utama KADA.
2. Sistem pentadbiran yang berkualiti, efisyen, berteknologi dan integriti.
3. Penerokaan pasaran di dalam dan di luar negara.
4. Mempertingkatkan keupayaan petani dan usahawan tani supaya berdaya saing dan inovatif.
5. Pewujudan persekitaran kerja yang kondusif dan peningkatan tahap kepuasan pekerja sebagai komitmen KADA untuk melahirkan pekerja berkompetensi dan setia.
6. Pembangunan kegiatan yang mampan.


VISI

 

Menjadi satu agensi peneraju dalam bidang penanaman padi dan agromakanan ke arah melahirkan golongan sasar berpendapatan tinggi.

 

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 19/12/2018