PANDUAN PENGGUNA FORUM PANDUAN PENGGUNA FORUM

4. LAMAN FORUM

Laman Forum

  • Forum ini hanya membenarkan pengguna yang berdaftar untuk membalas mesej daripada Webmaster dan Administrator.
  • Pengguna berdaftar boleh membuat komen dengan mengklik pada Topik di bawah Kategori.
  • Pengguna berdaftar tidak boleh membuat topik baru, tetapi hanya boleh membalas atau memberi komen.


Laman Forum

  • Sekiranya anda mengklik satu topik di bawah Kategori, contohnya ‘KADA Baloh Negara'. Laman ini akan terpapar.
  • Anda boleh memilih mana-mana topik yang terpapar sekiranya anda ingin memberi komen.

Laman Forum

  • Apabila anda memilih satu topik di bawah kategori ‘‘KADA Baloh Negara'' iaitu ‘Komoditi Padi  laman ini akan terpapar.
  • Anda hanya perlu klik pada topik di bawah kategori berkenaan untuk memberi komen atau membuat aduan.

Pages: 1  2  3  4