PEGAWAI PEMBIMBING PEGAWAI PEMBIMBING

BIL

NAMA

JAWATAN

CAWANGAN

TELEFON / FAKS

1.

Mohd Faizul b. Mustafa

Pengarah

Bhgn. Industri Asas Tani

09-7438088 / 09-7439088

2.

Noor Azsyikin bt. Mohd Azawi

Pegawai Pertanian Ketua Caw. Pembangunan Usahawan

09-7438088 / 09-7439088

3.

Said Ali

Penolong Pegawai Pertanian Caw. Pembangunan Usahawan

09-7438088 / 09-7439088

4.

Wan Maheran Bt. Wan Hussin

Penolong Pegawai Pertanian Caw. Pembangunan Usahawan

09-7438088 / 09-7439088

5.

Mohd Syawal b. Mohammad Hasery

Pegawai Pertanian Caw. Projek Khas

09-7438088 / 09-7439088

6.

Syamsul Rizal B. Omar

Penolong Pegawai Pertanian Ketua Caw. Pemasaran

09-7438088 / 09-7439088

7.

Wan Muhammad Fathil b. Mustafa

Penolong Pegawai Pertanian Caw. Pemasaran

09-7438088 / 09-7439088

8.

Mohd Azlan b. Mahasan

Pegawai Pertanian Ketua Caw. Azam Tani

09-7438088 / 09-7439088

9.

Sharudy b. Aziz

Pemb. Pembangunan Masyarakat Caw. Azam Tani

09-7438088 / 09-7439088

10.

Nik Musalina bt. Mustafa

Pemb. Pembangunan Masyarakat Caw. Azam Tani

09-7438088 / 09-7439088

11.

Dayang Suhana bt. Mat Daud

Pemb. Pembangunan Masyarakat Caw. Azam Tani

09-7438088 / 09-7439088

12.

Ahmad Zaki b. Ahmad Ghazali

Pemb. Pembangunan Masyarakat Caw. Azam Tani

09-7438088 / 09-7439088

13.

Noor Shawanee bt. Mohd Arshad

Pemb. Pembangunan Masyarakat Caw. Azam Tani

09-7438088 / 09-7439088