PENDAPATAN PETANI PENDAPATAN PETANI

PRESTASI PENDAPATAN PETANI SETAHUN/KELUARGA

TAHUN
PUNCA
JUMLAH (RM)
PADI (RM)
BUKAN PADI (RM)
LUAR LADANG (RM)
1968
271
90
286
647
2008
9,704
780
4,400
14,884
2009
9,750
820
4,635
15,305
2010
10,224
850
4,600
15,647
2011
10,350
860
4,830
16,040
2012
11,026
878
4,875
16,780
2013
11,577
900
5,000
17,477
2014
12,292
956
5,065
18,313

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2014