PENGAIRAN & SALIRAN PENGAIRAN & SALIRAN

MAKLUMAT ASAS PENGAIRAN DALAM KAWASAN KADA

BUTIRAN.
2014.
2015
2016
 2017
Tali Air Utama (km)
 
130
130
130
130
 
a. Tanah
130
130
130
130
 
b. Konkrit
0
0
0
0
Tali Air Kedua (km)
 
163
217
217
217
 
a. Tanah
163
207
163
207
 
b. Konkrit
0
10
0
10
Tali Air Ketiga (km)
 
305
356
356
356
 
a. Tanah
261
301
301
301
 
b. Konkrit
44
55
55
55
Parit
 
331
700
700
690
 
a. Parit Utama (km)
100
214
204
204
 
b. Parit Kedua (km)
126
228
228
228
 
c. Parit Ladang (km)
105
258
258
258
Jalan Ladang (km)
776
776
776
776
Ban Sungai (km)
7
10.58
10.58
10.58
 
a. Rumah / Stesen Pam
72
17
17
17
 
b. Pintu Kawasan Utama
3
5
5
5
 
c. Jambatan / Pembentung
355
-
-
-
 
d. Pintu Kawasan Pasang Surut (TCG)
10
10
10
10
KEPADATAN TALIAIR AIR DI KAWASAN KADA (m/ha).
24.
30
-
 -

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Kejuruteraan Awam

Kemaskini : 10/10/2018

Pages: 1  2