PERUTUSAN PENGERUSI PERUTUSAN PENGERUSI

 

PERUTUSAN PENGERUSI KADA

Alhamdulillah kita telah berjaya melalui tahun 2016 yang penuh mencabar terutama dari segi ekonomi namun dengan usaha dan kerjasama kita semua kita dapat menempuhnya dengan meraih pelbagai kejayaan terutama dalam usaha membantu golongan petani dan usahawan di kawasan KADA.


Bagi tahun 2016 KADA telah menerima peruntukan mengurus daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM73,200,000 dan peruntukan pembangunan sebanyak RM25,760,000. Peruntukan ini sudah pasti telah membantu KADA untuk memastikan petani dan usahawan di dalam kawasan terbela.


Ini selaras dengan saranan Yang Berhormat, Dato Sri Ahmad Shabery Cheek, Menteri pertanian dan Industri Asas Tani yang menekankan aspek ‘Kedaulatan Makanan'.
Sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, (MOA), KADA sudah pasti bergerak seiring dengan kehendak kementerian terutama dalam industri pertanian terutama melibatkan pengeluaran padi negara.


Dengan usaha yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak di antara pegawai KADA dan petani, pengeluaran padi di dalam kawasan KADA semakin meningkat dari musim ke semusim.


Bagi meneruskan peningkatan hasil itu juga, KADA telah memperkenalkan program 1 Bendang 1 Jadual. Program ini merupakan satu insiatif dalam usaha meningkatkan pengeluaran hasil padi dan mengurangkan kemelut bekalan air yang sentiasa membelenggu petani.


Selaras dengan tanggungjawab dalam memacu ekonomi dan pendapatan masyarakat di dalam kawasan, KADA juga menjadi penghubung kerajaan dalam bidang pertanian di samping menjalankan kerja-kerja pembangunan pertanian sebagai asas pembangunan sosio ekonomi dan kedaulatan negara dalam bidang pertanian di Kelantan.


Sejak penubuhannya, selain dari bidang pertanian KADA juga telah merencana pelbagai pembaharuan dan pembangunan untuk masyarakat di dalam kawasan KADA terutama dalam usaha melahirkan usahawan yang menghasilkan pelbagai produk berasaskan pertanian daripada usahawan yang menggunakan peralatan konvensional sehinggalah kepada moden KADA sentiasa membantu usahawan di bawah bimbingan sehingga mereka berjaya melangkah ke pasaran antarabangsa.


Bagi meningkatkan kejayaan dan mengekalkannya saya amat berharap agar kerjasama di antara KADA dan petani, penternak, Pertubuhan peladang, lain-lain entiti serta usahawan tetap diteruskan dan perubahan perlu dalam usaha mentransformasikan diri untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Hanya dengan kerjasama yang ampuh kejayaan ini mampu berterusan.


Marilah kita berganding bahu dalam memacu industri pertanian negara agar Kedaulatan Makanan terus diutamakan.

Sekian, terima kasih.

 

YB. Datuk Sr. Hj. Md Alwi Bin Hj Che Ahmad 

Pengerusi KADA