PENGUMUMAN PENGUMUMAN

«Kembali

Gangguan Capaian HRMIS

GANGGUAN CAPAIAN HRMIS PADA 06 HINGGA 31/05/2019

 

Dimaklumkan bahawa Unit HRMIS, Caw. Pengurusan Sumber Manusia, KADA dalam proses pengemaskinian Waran E4/2019. Sehubungan dengan itu, sepanjang tempoh pengemaskinian ini akan berlaku gangguan capaian ke aplikasi HRMIS.

 

Buat sementara waktu, semua cuti perlu direkodkan ke dalam buku cuti manual.