PERKHIDMATAN DALAM TALIAN PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Internet

Bullet Sistem Maklumbalas/e-Aduan
   Sistem Aduan.

Bullet Sistem LKTP
   Sistem Laporan Kemajuan Tanaman Padi

Bullet Sistem e-Rawatan
   Sistem Semakan Penyata Rawatan Kakitangan.

Bullet Sistem e-Penyata
   Sistem Untuk Semakan Slip Gaji Kakitangan

Bullet Sistem CCS

   Sistem Penyiasatan Pengeluaran Padi

Bullet Sistem Semak Lot Padi

   Sistem Semakan Lot Padi

Bullet Sistem MyAsset
   Sistem Daftar/Semak Aset & Inventori KADA

Bullet Sistem HRMIS
   Sistem Pangkalan Data Kakitangan