PERSARAAN PERSARAAN

SENARAI PEGAWAI YANG BERSARA WAJIB PADA TAHUN 2015

Bil
Nama
No. PF
Jawatan
Gred
Tarikh Bersara
Jenis Bersara
1.
Hasan b. Mat Amin
1653
Pembantu Awam
H11
06.01.2015
Wajib
2.
Kassin b. Mohamed
1589
Pembantu Awam
H11
09.01.2015
Wajib
3.
Ab Lah b. Husain
0828
Penolong Pegawai Perangkaan (KUP)
E32
24.01.2015
Wajib
4.
Yahaya b. Hamat
0037
Pembantu Tadbir (P/O) / (KUP)
N22
31.01.2015
Wajib
5.
Mohd Naji b. Majid
1031
Pegawai Pertanian
G41
01.02.2015
Wajib
6.
Mohamed Zain b. Ya
0132
Pembantu Tadbir (P/O) / (KUP)
N22
19.02.2015
Wajib
7.
Zahari b. Ab Rahman
0190
Pegawai Pertanian
G52
22.03.2015
Wajib
8.
Abdullah b. Abas
0794
Penolong Jurutera
JA29
22.03.2015
Wajib
9.
Mustapha Kamil b. Abd Rahman
1400
Pengawal Keselamatan
KP11
28.04.2015
Wajib
10.
Anuar Zaki b. Mohamad
0457
Penolong Pegawai Pertanian
G27
02.05.2015
Wajib
11.
Ismail b. Mohamed
1634
Pembantu Awam
H11
16.05.2015
Wajib
12.
Nik Din b. Nik Mat
1133
Penolong Pegawai Pertanian
G27
26.05.2015
Wajib
13.
Noordin b. Ghani
0220
Penolong Jurutera
JA29
30.05.2015
Wajib
14.
Robiah bt. Ghazali
0802
Setiausaha Pejabat
N28
30.05.2015
Wajib
15.
Mohd Yusoff b. Mamat
0580
Pembantu Operasi
N11
08.06.2015
Wajib
16.
Abdullah b. Abdul Rahman
0939
Pemandu Kenderaan
H11
26.06.2015
Wajib
17.
Ahmad Tajudin b. Hj. Hamzah
1100
Penolong Jurutera
JA29
27.06.2015
Wajib
18.
Mohd Rais b. Mohd Ariffin
0826
Jurutera (P) (KUP)
N52
28.06.2015
Wajib
19.
Ab Hadi b. Mahmood
1534
Pembantu Awam
H11
01.07.2015
Wajib
20.
Mahamad b. Iberahim
1277
Pemandu Kenderaan
H11
21.07.2015
Wajib
21.
Mat Riffin b. Hamat
1587
Pembantu Awam
H11
01.09.2015
Wajib
22.
Kassim b. Hj. Isop
0246
Penolong Pegawai Pertanian
G27
04.09.2015
Wajib
23.
Idris b. Ismail
1290
Pembantu Kemahiran
H22
20.09.2015
Wajib
24.
Mohd Yusoff b. Mohammad
1255
Pembantu Kemahiran
H22
20.10.2015
Wajib
25.
Mohd Razali b. Abdul Rahman
0923
Pemandu Kenderaan
H11
09.11.2015
Wajib
26.
M. Nashir b. Yakob
1125
Penolong Pegawai Pertanian
G27
05.12.2015
Wajib
27.
Rokiah bt. Mat Salleh
1116
Penolong Pegawai Pertanian
G27
08.12.2015
Wajib
28.
Zahari b. Mohd Adam
1163
Penjaga Jentera (E)
J26
20.12.2015
Wajib
29.
Ismail b. Awang Hamat
1104
Pemandu Kenderaan
H11
28.12.2015
Wajib
30.
Che Rahim b. Che Leh
1284
Pembantu Kemahiran
H17
28.12.2015
Wajib
31.
Md Noor b. Salleh
1713
Pembantu Awam
H11
31.12.2015
Wajib
32.
Mas Hassan b. Ali
0248
Penolong Pegawai Pertanian
G27
01.01.2015
Pilihan
33.
Alias b. Ali
0792
Pelukis Pelan
JA22
02.01.2015
Pilihan
34.
Hasemah bt. Haron
1119
Penolong Pegawai Pertanian
G27
12.01.2015
Pilihan
35.
Ramli b. Samat
1286
Pembantu Awam
H11
01.02.2015
Pilihan
36.
Azman b. Mustapha
1324
Penolong Pegawai Pertanian
G27
01.05.2015
Pilihan
37.
Maskury b. Mustapha
1641
Pembantu Awam
H11
01.08.2015
Pilihan
38.
Che Minah bt. Saat
0449
Pembantu Tadbir (P/O) / (KUP)
N22
02.08.2015
Pilihan
39.
Fatimah bt. Salleh
1053
Pembantu Akauntan (KUP)
W22
02.09.2015
Pilihan
40.
Mohd Fatihi b. Jaafar
1314
Pembantu Kemahiran
H17
01.11.2015
Pilihan

 

Sumber : Bhgn. Pengurusan / Caw. Pengurusan Sumber Manusia

Pages: 1  2  3  4  5  6