PEJABAT KADA JAJAHAN PEJABAT KADA JAJAHAN

PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)

TUJUAN PENUBUHAN

       Meningkatkan taraf sosio dan ekonomi keluargatani melalui aktiviti program padi, bukan padi  serta industri asas tani.
       Memudahkan dan mempercekapkan system pengeluaran maklumat dan perkhidmatan kepada golongan sasar.

FUNGSI DAN PERANAN

Wakil Pengurus Besar

      Pentadbiran Kakitangan
      Pengurusan Kewangan    
      Pengurusan Aset Dan Harta Kerajaan

Menyelaras Program Tanaman Padi

       Penyelarasan Aktiviti Tanaman Pada
       Skim Baja Padi kerajaan Persekutuan   
       Dasar Jaminan Makanan Negara 2008 – 2010

Menyelaras Program Mempelbagaikan Pengeluaran Pertanian

       Padi 
       Bukan Padi
       Pembangunan Asas Tani

Menyelaras Aktiviti Pertubuhan Peladang Kawasan

       Perniagaan
       Perkhidmatan
       Kebajikan Sosial
       Perundangan
       Pengurusan Kakitangan

Menyelaras Aktiviti Pembangunan modal Insan

       Aktiviti Pengembangan
       Penerangan
       Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

MAKLUMAT TANAH PADI

PEJABAT KADA JAJAHAN
LUAS TANAH PADI (ha)
Kota Bharu (U)
2,833
Kota Bharu (S)
4,654
Bachok
5,482
Pasir Mas
6,255
Pasir Puteh
4,649
Tumpat
4,199
JUMLAH
28,072

 

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Buku rumusan perangkaan 2016

Pages: 1  2