SEJARAH PENGERUSI SEJARAH PENGERUSI

KADA adalah merupakan sebuah Badan Berkanun dan agen pembangunan kawasan yang terawal di Kelantan.

Sebuah Lembaga ditubuhkan untuk mentadbir KADA terdiri dari seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi merangkap Pengurus Besar, Ketua Pengarah Jabatan Parit dan Taliair atau wakilnya, seorang wakil Lembaga Pemasaran Peranian Persekutuan (FAMA), seorang wakil Bank Pertanian Malaysia (BPM), 3 orang wakil Negeri dan tidak lebih dari 3 wakil yang lain.

Pengerusi Lembaga adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong dan ahli-ahli Lembaga lain dilantik oleh Menteri. Pengerusi adalah Ketua Pegawai Pengurus Lembaga. Semua pegawai dan penjawat diletakkan di bawah kawalannya dan bertanggungjawab bagi menyediakan program, Skim atau projek untuk pertimbangan Lembaga dan mengawal pelaksanaan keputusan-keputusan itu.

 

YBhg. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HJ ANNUAR HJ. MUSA  
 
 
YBhg. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HJ ANNUAR HJ. MUSA
 1 Jun 2005 - Mei 2013
 
 
 
TAN SRI DATO' HJ HUSSIN BIN AHMAD  
 
 
TAN SRI DATO' HJ HUSSIN BIN AHMAD
1 Februari 1992 - 31 Mei 2005
 
 
 

 

Pages: 1  2