SEJARAH PENGERUSI SEJARAH PENGERUSI

KADA adalah merupakan sebuah Badan Berkanun dan agen pembangunan kawasan yang terawal di Kelantan.

Sebuah Lembaga ditubuhkan untuk mentadbir KADA terdiri dari seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi merangkap Pengurus Besar, Ketua Pengarah Jabatan Parit dan Taliair atau wakilnya, seorang wakil Lembaga Pemasaran Peranian Persekutuan (FAMA), seorang wakil Bank Pertanian Malaysia (BPM), 3 orang wakil Negeri dan tidak lebih dari 3 wakil yang lain.

Pengerusi Lembaga adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong dan ahli-ahli Lembaga lain dilantik oleh Menteri. Pengerusi adalah Ketua Pegawai Pengurus Lembaga. Semua pegawai dan penjawat diletakkan di bawah kawalannya dan bertanggungjawab bagi menyediakan program, Skim atau projek untuk pertimbangan Lembaga dan mengawal pelaksanaan keputusan-keputusan itu.

 

YBhg. DATO' HJ NIK MAHMUD B DAUD

 1 Januari 1973 - 31 Disember 1974

YBhg. DATO' HJ NIK MAHMUD B DAUD

TAN SRI DATO' HJ HUSSIN BIN AHMAD
 1 Februari 1992 - 31 Mei 2005

TAN SRI DATO' HJ HUSSIN BIN AHMAD

EN MOHD ZAIN B HAJI ABDULLAH
1 Januari 1976 - 31 Mac 1978

EN MOHD ZAIN B HAJI ABDULLAH

 YBhg. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HJ ANNUAR HJ. MUSA
1 Jun 2005 - Mei 2013

YBhg. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HJ ANNUAR HJ. MUSA

DATO' HJ HASSAN B HJ YAACOB

1 Februari 1979 - 31 Jan 1985

DATO' HJ HASSAN B HJ YAACOB

 YB Datuk Hj. Md. Alwi b. Hj. Che Ahmad
15 Julai 2013 - Sekarang

YB DATUK HJ. MD. ALWI B. HJ. CHE AHMAD

TAN SRI DATO' HJ MOHAMED B YAACOB

1 Februari 1985 - 31 Januari 1991

TAN SRI DATO' HJ MOHAMED B YAACOB