JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2018
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
ZON 1 TIMUR

.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.12.2018
Mula Tabur Terus
01.01.2019
Tarikh Akhir Menabur
31.01.2019
Tamat Bekalan Air
25.04.2019
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 30.01.2019

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2018
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
ZON 2 TIMUR
.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
30.12.2018
Mula Tabur Terus
15.01.2019
Tarikh Akhir Menabur
15.02.2019
Tamat Bekalan Air
10.05.2019
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 15.02.2019

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2018
RANCANGAN PENGAIRAN
LEMAL / PASIR MAS
.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.12.2018
Mula Tabur Terus
01.01.2019
Tarikh Akhir Menabur
31.01.2019
Tamat Bekalan Air
25.04.2019
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 30.01.2019

 

MAKLUMAN :
  1. Kerjasama petani amatlah penting bagi menguruskan air ke sawah secara berhemah.
  2. Petani disyorkan supaya membuat persediaan awal di bendang sebelum mula bekalan air.
  3. Jumlah hari bekalan air bagi musim 2/2018 adalah 127 hari sahaja.

 

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam

Kemaskini : 04/12/2018