JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 2/2017
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
ZON 1 TIMUR
 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.12.2017
Mula Tabur Terus
02.01.2018
Tarikh Akhir Menabur 31.01.2018
Tarikh Akhir Mencedung 15.02.2018
Tamat Bekalan Air 20.04.2018

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 2/2017
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
ZON 2 TIMUR
 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
15.01.2018
Mula Tabur Terus
02.02.2018
Tarikh Akhir Menabur 03.03.2018
Tarikh Akhir Mencedung 18.03.2018
Tamat Bekalan Air 21.05.2018

 

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam

Pages: 1  2