LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN) LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN)

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2016

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 28,072 hektar. (Semakan tahun 2015). Sehingga 21 Mei 2017 luas ditanam ialah 27,268 ha.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam
(Ha)
Dibajak (Ha)
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU(U)
2833
2833
0
0
0
284
2549
K.BHARU(S)
4654
4626
0
0
0
1030
3596
PASIR PUTEH
4649
4452
0
397
1780
1898
377
BACHOK
5482
5449
0
0
1015
3897
537
PASIR MAS 
6255
5957
0
0
129
2530
3298
TUMPAT
4199
3951
0
516
2055
872
508
JUMLAH KADA
28,072
27,268
0
913
4,979
10,511
10,865

 

Rujukan : Mesyuarat Pengurusan yang terkini.

Sumber : Bahagian Pertanian