LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN) LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN)

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2017

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 28,072 hektar. (Semakan tahun 2015). Sehingga 16 Oktober 2017 luas ditanam ialah 26,600 ha (94.8%).
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam
(Ha)
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU(U)
2,833
2,833
0
0
2,050
783
K.BHARU(S)
4,654
4,654
1,042
1,296
2,200
116
PASIR PUTEH
4,649
4,454
3,214
998
242
0
BACHOK
5,482
5,238
2,518
2,216
504
0
PASIR MAS 
6,255
5,926
816
2,812
2,124
129
TUMPAT
4,199
3,495
655
1,872
885
83
JUMLAH 
28,072
26,600
8,290
9,194
8,005
1,111

 

Rujukan : Mesyuarat Pengurusan yang terkini.

Sumber : Bahagian Pertanian