LAPORAN PRESTASI (MUSIM) LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 - 2018

TAHUN SEMUA MUSIM
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
47,150
2,576
121,440
2003
40,786
3,256
132,795
2004
45,134
3,635
164,058
2005
48,852
3,528
172,350
2006
50,851
3,559
180,976
2007
52,414
3,599
188,645
2008
49,929
3,586
179,047
2009
55,921
3,754
209,949
2010
50,615
3,974
201,135
2011
53,024
4,096
217,196
2012
45,855
4,196
192,399
2013
38,641
4,136
159,800
2014
50,268
4,297
216,000
2015
51,675
4,442
229,515
2016
53,836
4,610
248,172
2017
54,067
4,448
240,490
2018
53,710
4,695
252,149
 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 05/12/2019

Pages: 1  2  3