MINI ESTET PADI MINI ESTET PADI

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2016

BIL. MAKLUMAT

MUSIM UTAMA 2015/2016

LUAR MUSIM 2016 KESELURUHAN 2016
1.
Bil. PPK
13
13
13
2.
Bil. MEP
140
154
154
3.
Bil. Peserta
3,119
3,340
3,340
4.
Luas (ha)
9,799.23
10,799.06
20,598.29
5.
Hasil Basah Tertinggi (tan/ha)
5.82
5.27
7.36
6.
Purata Hasil (tan/ha)
5.29
5.04
5.16
7.
Jumlah Pengeluaran (tan)
51,837.93
54,427.26
106,265.19
8.
Nilai Pengeluaran (RM)
62,205,516.00
65,312,712.00
127,518,288.00
 
Sumber : Bhgn. Pertanian
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2016

 

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2014 HINGGA 2016 MENGIKUT JAJAHAN

PKJ / TAHUN KELUASAN (ha) BILANGAN PETANI

PURATA HASIL (tan/ha)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
KBU
618
618
899
196
196
178
2.8
5.76
5.25
KBS
1,012
1,012
1,275
391
391
482
4.0
4.92
5.13
BACHOK
2,159
2,388
2,605
649
731
803
4.8
4.70
5.12
PASIR PUTEH
2,917
2,883
3,031
1,048
1,028
992
3.7
4.18
5.14
PASIR MAS
1,158
1,158
1,239
338
338
418
4.6
4.69
4.98
TUMPAT
1,105
1,524
1,751
333
436
467
5.2
5.05
5.32
JUMLAH
8,969
9,583
10,799
2,955
3,120
3,340
4.25
4.67
5.16
 
Sumber : Bhgn. Pertanian
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2016