PENGAIRAN & SALIRAN PENGAIRAN & SALIRAN

MAKLUMAT ASAS PENGAIRAN

BUTIRAN
2016
2015
2014
2013
Taliair Utama (1) (km)
130
130
130
130
  a. Tanah
130
130
130
130
  b. Konkrit
0
0
0
0
Taliair Kedua (2) (km)
217
217
163
163
  a. Tanah
163
207
163
163
  b. Konkrit
0
10
0
0
Taliair Ketiga (3) (km)
356
356
305
305
  a. Tanah
301
301
261
258.1
  b. Konkrit
55
55
44
46.9
Parit
700
700
331
331
  a. Parit Utama (km)
204
214
100
100
  b. Parit Kedua (km)
228
228
126
126
  c. Parit Ladang (km)
258
258
105
105
Jalan Ladang (km)
776
776
776
776
Batas Sungai (km)
10.58
10.58
7
7
  a. Rumah / Stesen Pam
17
17
72
72
  b. Pintu Kawasan Utama
5
5
3
3
  c. Jambatan / Pembentung
-
-
355
355
  d. Pintu Kawasan Pasang-surut (TCG)
10
10
10
10
Kepadatan Taliair Air Di Kawasan KADA (m/ha)
-
30
24
24

 

Sumber : Bhgn. Kejuruteraan Awam / Caw. Pengairan & Saliran

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2016

Pages: 1  2